HottestNaija Header Image

LYRICS: Rev Ugo x Chichi Ohaeri – Ebighiebi (Forever)


join us on Telegram
Spread the love

LYRICS: Rev Ugo x Chichi Ohaeri – Ebighiebi (Forever)

Rev Ugo x Chichi Ohaeri - Ebighiebi (Forever Lyrics)

A..e,e..e,e,e…
Bianu sorom kele ya
Sine-Ebigebi, Ebigebe ruo Ebigebi
Sorom kele Jeho..vah
Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Kayi kele Jehovah
Sine-Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sorom kele Jehovah
Sine-Ebigebi, Ebigebi ruo E..bi..ge..bi

Solo 1: You are the Lion of Ju..dah
The Perfect Sacrifice,
Lily of the Va..lley, Awesome God
Agu na-eche Mba 1
Oke Osisi na-eche ndo..e
Ebube Elu-igwe, ude Gi na-ede,
Na-ede Jim Jim
Alpha and Omega, Beginner&Ender,
King of the Universe, Resurrection-Winner,
You are the First, not Seconder
Odogwu…..e
Sine-Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sine-ebigebi, Ebigebi, ruo E..bi..ge..bi
Sine-Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sine-Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sine-Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Agam aja… Gi…nma…
Ebigebi, ruo Ebigebi
Solo 2:
Agam akpo isi..ala  nye ya..
Agam enye ya otito
Agam asi Jeho…vah, idiri mu nma
Nara ekele, Nara otito, Nara mbulielu..
Jeho..vah, ude Gi na-ede, na-ede, jimjim
Alpha and Omega,Beginner & Ender
King of the Universe, Resurrection-Winner,
You are the First, not Seconder
Odogwu…..e
Sine-ebigebi, Ebigebi, ruo Ebigebi
Sine-ebigebi, Ebigebi, ruo E..bi..ge..bi
Ka-anyi kele Jehovah
Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Kele Jehovah, Ebigebi ruo Ebigebi
Nwa nnem sorom kele ya…
Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Ka-anyi kele Jehovah, Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Nwa nnem kele Jehovah…
Ka-anyi, kele Jehovah, Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Unu kele Jehovah, Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Agam ajaya nma, Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Agam ajaya nma, sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Solo 3
Your mercies all I see,
Your love is all I feel…oo
You are a faithful.. God,
When I wake up in the morning,
Your love dey surround me, you are the song I sing, you are my Testimony, I give Him all the glo..ry
Onwegi onye dika Gi,
Onwegu onye Yiri Gi,
Onwegi onye haka Gi,
Je…sus, imedalam obi….o,o..
Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
O sine-ebigebi, Ebigebi ruo E..bi..ge..bi
Bianu sorom kele ya
Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sorom kele Jehovah…
Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Ka-anyi kele Jehovah…
Sine-ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sorom kele Jehovah….
Ebigebi, Ebigebi ruo Ebigebi
Sorom kele Jehoho…
King of king, Lord of lords
The Great I am.., oh, that’s whom you are….
Bianu sorom kele ya, sorom kele ya
Sorom kele ya, bianu sorom, sorom kele ya, sorom kele Jehovah mo.. E..WO
Bianu sorom kele ya…o,o
E..bi..ge..bi….ee
Bianu sorom kele ya…a,a…….Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *