HottestNaija Header Image

DOWNLOAD: Shola Allyson – Iwo Nikan [Mp3, Lyrics & Video]


join us on Telegram
Spread the love

DOWNLOAD: Shola Allyson – Iwo Nikan [Mp3, Lyrics & Video]

DOWNLOAD: Shola Allyson – Irin Ayanmo [Mp3 & Video]

Nigerian gospel singer, Shola Allyson released a song titled Iwo Nikan.

The song which is off her latest “Imisi” album, was released in 2022.

Shola Allyson is prominent for her singing style in Yoruba, a Nigerian language common in the wester part of the country.

Use the link below to download Iwo Nikanby Shola Allyson.Also get the song lyrics and video below.

VIDEO: Shola Allyson – Iwo Nikan


LYRICS: Iwo Nikan – Sola Allyson

Iwo nikan ma loga ju

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Utopia-messanger

Iwo nikan ma loga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma loga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma loga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma loga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Ayin o oo

Ayin o oo

Iwo nika ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye o

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nika ma lo ga ju

Iwo nikan niyin ye o

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Oba airi Aripa re nipa imisi

to fi saye fun anfani wa ni gbogbo won

Iwo to fe wa oloore

Ki laba fi yin o aoti e mon

Aomaa wa ninu ifeere

A o ma sin niGbagbogo fun ola re Olola o

Iwo nika ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin

Iwo nika ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin

A o ri o arise re fun gbogbo eda too da saye

Ise re po Oju oye lo asin o oloore

Titi aye lao ma sin

Titi aye laoma yin o

Onike onige fun gbogbo wa

Afogo fun o Ologo

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin

Iwonikan (3x)

Ab’ola fun o ayin o

Iwonikan (3x)

Ab’ola fun o ayin o

Iwonikan (3x)

Ab’ola fun o ayin o

Iwonikan (3x)

Ab’ola fun o ayin o

Kabiyesi re aileyipada

Onise nla tio see tu

Talo lo si Ko mon nkankan

Ibukun funye Iranwo wa

Iwo to wa loo ma wa

Ole yipada titi lae

Ab’ola fun o Oba wa

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju


Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Ayin o oh (2x)

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye o

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye o

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

Iwo nikan ma lo ga ju

Iwo nikan logo ye

Iwo nikan ma loga ju

Laye lorun ayin o

LISTEN & DOWNLOAD: Sola Allyson – Iwo Nikan

DOWNLOAD MP3
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *